Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa mời thầu cung cấp trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa

Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa mời thầu cung cấp trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa
Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa mời thầu cung cấp trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa (đã đóng thầu)
I. Thông tin dự án:
    Đơn vị mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa
    Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa
    Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hó
    Nguồn vốn: Quỹ định suất có kết dư; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
II. Nội dung đấu thầu:
    Hình thức đấu thầu: Mời đấu thầu rộng rãi trong nước
    Giá bán HS mời thầu: 1.000.000 đồng
    Thời gian phát hành: 08:00 - 26/11/2015
    Thời gian đóng thầu: 10:00 - 16/12/2015
    Thời gian thực hiện: 180 ngày
    Bảo lãnh dự thầu: 110.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo đảm dự thầu của tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng hợp pháp tại Việt Na
    Thông tin gói thầu:

Nội dung chính: Mua sắm hệ thống Máy chụp X-quang kỹ thuật số, Máy in phim khô, Máy xét nghiệm sinh hóa tự động >=200 test/giờ

III. Liên hệ:
    Đơn vị mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803.878.438

Các doanh nghiệp, đơn vị cần đăng tin đấu thầu xin liên hệ trực tiếp qua email: info@viza.vn

 

Nguồn tin: doanhnghiep.name